Сайтът БГ-билка спира! Продължете абонамента си на Паралел 42!

За наше, а предполагаме и за Ваше съжаление трябва да ви уведомим, че сайтът “BG Билка” прекратява съществуването си.

Но все още можем да продължим да сме заедно.

Това се случва заради предявени права върху марка, свързана с билките, която е запазена пред Патентно ведомство. Налага ни се постепенно да преместим всичките си по-ценни материали на сайта www.Paralel42.com, който е прекият наследник на БГ билка. Той се списва също така от нас, авторите на БГ билка.

Ако желаете и в бъдеще да получавате информация за новите ни статии, можете да подновите абонамента си, като се запишете за бюлетина на “Паралел 42” от ТУК. Останалите ни абонати, които не направят това, няма да получават повече никакви писма от нас. Този списък с адреси, до който изпращаме настоящото писмо, ще бъде изтрит.

Новият ни сайт освен за билки и здраве, разказва и за това, как да се грижим за градината си, за домашните любимци, пише за ползите и действията на различни хранителни продукти, както и по някои по-светски теми.

Ще се радваме да бъдем отново заедно и на новия ни сайт, можете да го разгледате ТУК: “Паралел 42“!

АБОНИРАЙТЕ СЕ ОТ ТУК!

Г. Календеров,
гл. редактор на Парелел 42

This entry was posted in Билки, билкови продукти и домашни средства. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *